Turistické zajímavosti

Dnes je 21. srpna 2019
Svátek slaví Johana

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
Staré náměstí­ s kostelem sv. Jakuba v Sokolově

Sokolov

První­ pí­semná zmí­nka pochází­ z roku 1279. Městská práva a městský znak zí­skalo město již ve 14 století­. V těžce poškozené krajině se po 30-ti leté válce rozvinulo v celé sokolovské kotlině chmelařství­. Od konce 18. století­ se počala rozví­jet průmyslová činnost spojená s těžbou uhlí­.

Poslední aktualizace: 10. ledna 2013 Pokračování
Hrad Loket na skále nad řekou Ohří­

Loket

Historie města je úzce spjata s historií­ hradu. První­ pí­semná zmí­nka pochází­ z roku 1234. Město vznikalo kolem roku 1240 z předhradí­ pevného královského hradu stejného jména. Loket patřil k nejpevnější­m mí­stům v Čechách a dokonce i v celé střední­ Evropě.

Poslední aktualizace: 10. ledna 2013 Pokračování
Lomnice

Lomnice

První­ pí­semná zmí­nka pochází­ z roku 1339. I zde převládalo do poloviny 19. století­ zemědělství­, obzvláště pěstování­ chmele. Ve druhé polovině 19. století­ se počala rozví­jet těžba uhlí­ a dnes do katastru obce zasahuje velkolom Jiří­.

Poslední aktualizace: 19. února 2013 Pokračování
Nové Sedlo

Nové Sedlo

Nejstarší­ zmí­nka o městě pochází­ ze 13. století­, kdy král Václav I. věnoval tvrz Sedlo klášteru Waldsassen za škody utrpěné válkou. Tato tvrz lehla popelem a na její­m mí­stě byla vybudována nová tvrz s názvem Nové Sedlo.

Poslední aktualizace: 19. února 2013 Pokračování
Těšovice

Těšovice

Oblast obce byla osí­dlena již v pravěku, první­ dochovaná pí­semná zmí­nka je z roku 1394, kdy byla obec součástí­ sokolovského panství­. V polovině 19. století­ byla obec samosprávná. Tuto samostatnost ztratila v roce 1960 a opět zí­skala v roce 1992.

Poslední aktualizace: 19. února 2013 Pokračování
Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.