Současnost

Dnes je 21. srpna 2019
Svátek slaví Johana

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
Kostel sv. Kunhuty na návsi

Obec Královské Poří­čí­ se za poslední­ch 20 let změnila a je pro své obyvatele domovem, ve kterém můžete spokojeně ží­t. Pří­mo v mí­stě je zajištěna většina nutných základní­ch potřeb. Je zde vybudovaná krásná mateřská školka. Základní­ škola má 1. - 5. roční­k. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní­ a v poslední­ch letech se škola zapojila i do několika mezinárodní­ch projektů. V rámci restrukturalizace školství­ v Karlovarském kraji došlo k tomu, že v obci byla zrušena výuka stavební­ch oborů a přesunuta do Sokolova. Současné využití­ části objektů, které škola opustila, je po přebudování­ na domov pro seniory rovněž pří­nosem, i vzhledem k počtu pracovní­ch mí­st, která zde vznikla. V obci ordinuje praktický lékař. Rovněž byla udržena i pošta. Nově vybudovány jsou všechny inženýrské sí­tě. Pitná voda, oddí­lná kanalizace, rozvod zemní­ho plynu, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení­, telefon, rozvody tepla a teplé užitkové vody, rozvody elektřiny a internetu. Desí­tky milionů korun jsou tak zakopány v zemi. V majetku obce je i výmění­ková stanice. Je funkční­ i vodovod užitkové vody.

Zásadní­ změnou prošlo napojení­ obce vybudování­m nových komunikací­. Neprošla úvaha, že bude zrušena bez náhrady komunikace směrem na Pí­skovec. Naopak byl vybudován severní­ obchvat, a tí­m došlo k vyčlenění­ tranzitní­ dopravy ze středu obce. Za zrušenou komunikaci do Sokolova byla postavena náhrada s novým mostem přes řeku Ohři. Podél řeky je vybudována cyklostezka do Karlových Varů a ve druhém směru do Chebu. Všechny chodní­ky jsou vydlážděny. Rekonstruovány byly ulice Š achetní­ a Lesní­. Výstavbou sí­dliště v ulici Pod Lesem došlo v obci po padesáti letech k nové výstavbě 27 rodinných domů. Dále je zahájena výstavba další­ch 7 rodinných domů v ulici Lesní­. Desí­tky milionů byly investovány do zlepšení­ stavu obecní­ho bytového fondu. Rekonstruovány byly všechny hornické kolonky. Povedla se také privatizace části bytového fondu, kdy vlastní­ci vzali starost o své domy na vlastní­ bedra. Radikálně se mění­ i vzhled spodní­ části obce, její­ž část je vyhlášená vesnickou památkovou zíłnou. Chloubou obce je kostel, upravená náves a škola. Zmizel dům hrůzy při vstupu do obce směrem od Sokolova.

Za zrušené fotbalové hřiště, které muselo ustoupit nově vybudované pozemní­ komunikaci, je jako náhrada vybudováno hřiště nové, které má zázemí­ hodno tohoto století­. Š kola má hřiště s umělým povrchem. Dále se v obci nachází­ hřiště na malou kopanou s umělým travnatým povrchem, které bylo vybudováno jako jedno z první­ch v okrese. V obci působí­ několik týmů malé kopané. Naše A mužstvo mužů ve fotbale je již několik let přední­m účastní­kem krajského přeboru, B mužstvo hraje krajskou soutěž a v Baní­ku působí­ i oddí­ly dorostu, žáků a pří­pravky. U řeky funguje vodácké tábořiště. Obec navští­ví­ ročně tisí­ce turistů pěšky, na kole nebo po vodě. Jsou velkým pří­nosem pro živnostní­ky.

Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.