Začátkem října započala rekonstrukce bytových domů

Dnes je 29. února 2020
Svátek slaví

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Počátkem měsíce října byla zahájena rekonstrukce dvou bytových domů v obci. Jedná se o objekty č.p. 23 v ulici U Kostela a č.p. 14, 16. na návsi.


Začátkem října započala rekonstrukce bytových domů v obci

Dlouhá čp.23

Je navrženo provedení přímé hydroizolační metody vnějších stěn chemickou cestou s použitím hydrofobizujícího přípravku, jež bude injektován do stěn domu. Dále je navrženo provedení nové ležaté dešťová kanalizace vně objektu s odvedením dešťových vod ze střechy do zasakovacích objektů, jež budou umístěna na blízkých pozemcích.

Dlouhá 14,16 Královské Poříčí 356 01:

V rámci stavby je navržen postup sanace povrchu fasády objektu. To zahrnuje očištění stávající fasády, natažení výztužného pletiva do stavebního tmelu a provedení nové silikonové omítky. Dále je navržena výměna vnějších dveří a provedení nová ležaté dešťová kanalizace vně objektu s odvedením dešťových vod ze střechy do zasakovacích objektů, jež budou umístěna na blízkých pozemcích.

Na čp.16 je navrženo postup statického zajištění zásadních statických poruch.

Nejnižší nabídku na rekonstrukci všech tří budov podala ve výběrovém řízení firma Zindl Construction s.r.o.  a uspěla v konkurenci dalších dvou uchazečů. Vysoutěžená cena 2 033 200,- Kč s DPH.

Začátkem října započala rekonstrukce bytových domů v obci

Začátkem října započala rekonstrukce bytových domů v obciVytořeno: 15. října 2019 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.