Čištění tůně v areálu bývalého učiliště

Dnes je 5. června 2020
Svátek slaví Dobroslav

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

V loňském roce byla podána žádost o dotaci na vyčištění tůně v Královském Poříčí. Začátkem listopadu započaly práce a ukončeny budou nejpozději do konce ledna 2020. Kolem tůně budou odstraněny náletové dřeviny a hluboké nánosy bahna. Stále se snažíme vylepšovat prostředí, ve kterém žijeme.


Čištění tůně v areálu bývalého učiliště

Dotace od Ministerstva životního prostředí ČR: 752.045,- Kč
Vysoutěžená cena: 665.122,60 Kč s DPH
Zhotovitel: Správa pamětihodností s.r.o. se sídlem Šachetní 135, 357 41 Královské PoříčíVytořeno: 11. listopadu 2019 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.