Otevřený dopis hejtmana Karlovarského kraje

Dnes je 10. července 2020
Svátek slaví Libuše a Amálie

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Vážení občané Karlovarského kraje,
raději bych se na vás obracel s příjemnými zprávami z našeho Karlovarského kraje, ale bohužel, situace ohledně nákazy koronavirem je velmi těžká a stále se mění. Chci vás však všechny ujistit, že se vedení Karlovarského kraje, měst a obcí a další instituce snaží na maximum, abychom společným úsilím zabránili masovému šíření COVID-19 v našem regionu. Rád bych touto cestou poděkoval všem lékařům a ostatním pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou a náročnou práci. Velký dík patří Integrovanému záchrannému systému, Armádě ČR, hygienikům, Celní správě a obecním policiím, neboť i příslušníci těchto složek jsou „v první linii“, musí řešit celou řadu opatření a úkolů.


Hejtman Karlovarského kraje Mgr. Petr Kubis (Foto: facebook.com/Karlovarsky.kraj)

Poděkovat musím i pracovníkům v sociálních službách, v lékárnách, obchodech, dopravě, ve vybraných službách, prostě všem, kteří jsou každodenně vystaveni nákaze tím, že pracují na místech, kde je větší koncentrace osob. Jejich neuvěřitelné nasazení nám pomáhá žít i v nouzovém stavu relativně „normální“ život. Na kraj se obracejí lékaři, starostové, různé organizace a společnosti, ale samozřejmě i veřejnost s dotazy na dodávky ochranných prostředků. Snažíme se postupně zásobovat zejména zdravotnický personál, záchranáře, poskytovatele sociálních služeb, příslušníky IZS. Do současné doby jsme dodávali ochranné pomůcky do všech nemocnic v Karlovarském kraji, rozvezli jsme první dodávky praktickým lékařům, sociálním službám, nyní lékárníkům, ambulantním specialistům a dalším.

Velký dík patří také vám, kteří nám telefonujete a píšete s nabídkou různé pomoci včetně šití roušek, dovážky jídla pro seniory, hlídání dětí. Moc si toho vážíme a jednotlivé nabídky posíláme dále do měst a obcí.
Milí spoluobčané, vím, že se teď obáváte o své zdraví, zdraví svých dětí a nejbližších. Ale společně určitě vše zvládneme. Prosím, buďte opatrní a dodržujte veškerá opatření, chraňte se rouškami, šálami, šátky, vyvarujte se setkávání většího počtu lidí. Když chráníte sebe, pomáháte i všem ostatním. Přeji vám hlavně, abyste i v těchto chvílích měli hodně sil.

S úctou
Mgr. Petr Kubis
hejtman Karlovarského krajeVytořeno: 21. března 2020 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.