Obecní tůň v k. ú. Královské Poříčí

Dnes je 18. června 2021
Svátek slaví Milan

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Obecní tůň v k. ú. Královské Poříčí

Předmětem projektu je obnova funkčnosti plochy po malé vodní nádrži vybudováním tůně, která bude tvořit důležitý krajinný prvek s ekostabilizační funkcí a pozitivním dopadem na zvýšení biodiverzity v centru obce. Realizací projektu dojde ke vznikum cenného biotopu a zároveň k prodloužení životnosti a zlepšení funkčnosti vodního ekosystému.

Celkové způsobilé výdaje: 752 045 Kč
Dotace EU: 752 044 Kč (100 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 28. 2. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekty: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Královské PoříčíVytořeno: 18. června 2020 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.