Žádáme občany o vyplnění ankety

Dnes je 16. ledna 2021
Svátek slaví Ctirad

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění ankety, která vyhodnotí Váš názor na kvalitu života v obci. Výstupy této ankety budou významnými podklady pro připravovanou Strategii rozvoje obce Královské Poříčí.


Obec Královské Poříčí

Byli bychom velice rádi, pokud si najdete čas pro vyplnění této ankety, čímž přispějete k nalezení a specifikaci vhodných opatření pro další rozvoj obce. Existence strategického plánu rozvoje obce je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Karlovarského kraje.

Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Anketa je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaši identity.

Vyplněnou anketu v tištěné podobě odevzdejte nejpozději do 9. 10. 2020 na Obecním úřadě v Královském Poříčí. Anketu je také možné zaslat poštou na adresu OÚ Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí. Anketu je možné rovněž vyplnit v online verzi, kterou najdete na konci tohoto článku. O průběhu ankety a jejích výsledcích budete průběžné informováni na internetu, na vývěsce obce i na prvním veřejném projednání výstupů strategického plánu.

Online anketa pro OBČANY
Online anketa pro SPOLKYVytořeno: 23. září 2020 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.