Veřejné setkání k tvorbě Strategického plánu rozvoje obce

Dnes je 3. prosince 2021
Svátek slaví Svatoslav

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

Pošta Partner Královské Poříčí


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Obec Královské Poříčí si vás dovoluje srdečně pozvat na Veřejné setkání k tvorbě Strategického plánu rozvoje obce, které se uskuteční ve středu 16. 12. 2020 od 16:00 v zasedací síni obecního úřadu. 

Toto setkání bude zaměřené na přípravu Strategického plánu rozvoje obce na období 2020 - 2030.


Ilustrační grafika

Na setkání proběhne:

  • Stručné seznámení se závěry analytické části dokumentu.
  • Představení výsledků ankety.
  • Představení silných a slabých stránek.
  • Řízená diskuze na téma problematických oblastí rozvoje.
  • Diskuze na téma „rozvojová vize obce“

Setkání se koná za účasti zástupců vedení obce, zpracovatelů ankety a strategického plánu rozvoje obce.

K účasti zveme občany, zástupce neziskových subjektů i podnikatele, kteří mají zájem podílet se na tvorbě Strategie rozvoje obce.

Těšíme se na Vás.
Michal Kováč
starosta obceVytořeno: 7. prosince 2020 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.