ANKETA: Záměry pro rozvoj obce

Dnes je 20. dubna 2021
Svátek slaví Marcela

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění ankety, která má za úkol vyhodnotit Váš názor na připravované záměry pro rozvoj obce. Vyplněnou anketu v tištěné podobě odevzdejte nejpozději 18. 1. 2021 na Obecním úřadě nebo ji do stejného data můžete vyplnit elektronicky. 

O výsledcích budete informováni na druhém veřejném projednání, které se uskuteční 20. 1. 2021 v 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. 


Ilustrační foto

Celá zpráva:

Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění ankety, která vyhodnotí Váš názor na připravované záměry pro rozvoj obce. Záměry, které budou následně uvedeny ve Strategickém plánu rozvoje obce, budou moci být podpořeny pomocí čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Karlovarského kraje. Záměry vznikly za pomocí zastupitelstva obce a z první ankety občanů i podnikatelských subjektů. 

Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Anketa je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování vaší identity.

Vyplněnou anketu v tištěné podobě odevzdejte nejpozději do 18. 1. 2021 na Obecním úřadě v Královském Poříčí. Anketu je také možné zaslat poštou na adresu OÚ Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí. Anketu je možné rovněž vyplnit v online verzi. O výsledcích budete informováni na druhém veřejném projednání, které se uskuteční 20. 1. 2021 v 16:00.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Michal Kováč
starosta obceVytořeno: 13. ledna 2021 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.