Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Dnes je 18. června 2021
Svátek slaví Milan

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Obec Královské Poříčí zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27. 1. 2021 v 16:00 na Obecním úřadě v zasedací místnosti v přízemí.


Ilustrační foto

Návrh programu:

  1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
  2. Schválení programu
  3. Ústní zprávy starosty
  4. Zprávy výborů a komise
  5. Rozpočtová opatření č. 12/2020, 1/2021
  6. Schválení nového strategického rozvojového dokumentu
  7. Schválení smlouvy se zhotovitelem na zateplení domu č.p. 170
  8. Diskuze


Vytořeno: 20. ledna 2021 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.