Vyhlášení záměru prodeje

Dnes je 18. června 2021
Svátek slaví Milan

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Obec Královské Poříčí vyhlašuje, podle ustanovení § 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění, záměr prodeje pozemku p.č. 471, jehož součástí je stavba č.p. 163 (budova se smuteční síní), v katastrálním území o obci Královské Poříčí za podmínek:


Budova márnice ne obecním hřbitově
  • minimální kupní cena ve výši 1 200 000,- Kč dle znaleckého posudku č. 5291/2021 ze dne 18. 1. 2021,
  • kupující ponese náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 3 500,- Kč,
  • kupující ponese veškeré náklady spojené se změnou vlastnických práv,
  • kupující předloží záměr využití budovy.

K tomuto záměru se mohou občané vyjádřit po dobu 15ti dnů vyvěšení na úřední desce a předložit své připomínky. Zájemci o koupi mohou podat své nabídky do 10. 2. 2021.

Další informace na tel. 352 350 520

Královské Poříčí dne 26. 1. 2021Vytořeno: 27. ledna 2021 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.