Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Dnes je 19. května 2021
Svátek slaví Ivo

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Obec Královské Poříčí zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 28. 4. 2021 v 16:00 na Obecním úřadě v zasedací místnosti v přízemí.


Ilustrační foto

Návrh programu:

 1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
 2. Schválení programu
 3. Zprávy výborů
 4. Rozpočtová opatření č.3/2021 a 4/2021
 5. Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
 6. Smlouva o zpracování mezd a vedení mzdové agendy
 7. Dodatek č.1 Partnerské smlouvy s MAS Sokolovsko
 8. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 49/1 a prodej části pozemku p.č. 49/1 a 49/4 se Správou železnoc, s. o.
 9. Směna pozemků se SUAS v k.ú. Královské Poříčí
 10. Žádosti o prodej pozemků
 11. Provozování Pošty Partner
 12. Lávka přes řeku Ohři
 13. Nákup malotraktoru YUKON
 14. Smlouva o dílo - PD zateplení domu Na Sídlišti 193
 15. Smlouva o dílo - zhotovení PD Lázeňská 172
 16. Rozvojová plocha Z01 SV-Královské Poříčí - schválení dokumentací pro stavební povolení
 17. Udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2021/2022
 18. Odpis pohledávek - fond oprav SVJ 74-76,132
 19. Vypořádání smlouvy o smlouvě budoucí kupní se Správou pamětihodností s.r.o.
 20. Vypořádání smlouvy o půjčce s CTŘ Královské Poříčí o.p.s.
 21. Zřízení bytové jednotky na statku Bernard
 22. Diskuze


Vytořeno: 22. dubna 2021 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.