Byla dokončena oprava ulice Dlouhá

Dnes je 3. prosince 2021
Svátek slaví Svatoslav

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

Pošta Partner Královské Poříčí


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Ulice Dlouhá prošla kompletní rekonstrukcí včetně nového asfaltového povrchu. Na realizaci se podílela obec Královské Poříčí a Ministerstvo pro místní rozvoj.


Ulice Dlouhá po rekonstrukci

Projekt byl realizován a spolufinancován z programu MMR ČR - podprogramu Podpora a rozvoj venkova z roku 2019 - 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.

Celková výše nákladů na realizaci projektu: 3 966 125,39 Kč
Celkem proběhla rekonstrukce povrchu komunikací o rozloze 11 907 m2
Doba realizace: zahájení květen 2020 - ukončení srpen 2021

 

Obec Královské Poříčí    Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Fotogalerie

Ulice Dlouhá po rekonstrukciUlice Dlouhá po rekonstrukciVytořeno: 18. října 2021 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.