Mění se systém plateb za odpad

Dnes je 3. prosince 2021
Svátek slaví Svatoslav

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

Pošta Partner Královské Poříčí


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Od roku 2022 se mění způsob plateb za odvoz odpadu od bytových a rodinných domů. Nově se zavádí Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu, ke kterému je nutné se přihlásit, a to nejpozději do 30. listopadu 2021. 


Ilustrační foto: Svoz odpadu

Ceník

Poplatky dle kapacity nádob a četnosti vývozu v Kč za rok:

Kapacita nádoby
v litrech
Četnost vývozu
 1× týdně / 1 ks  1× za 2 týdny / 1 ks  1× měsíčně / 1 ks
110 (120) 2 860,- Kč 1 430,- Kč 715,- Kč *
240 6 240,- Kč 3 120,- Kč 1 560,- Kč **
1 110 28 600,- Kč 14 300,- Kč 7 150,- Kč

 

* S ohledem na zákon o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je varianta vývozu 1× měsíčně omezena na 1 osobu bydlící v nemovité věci.
** S ohledem na zákon o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je varianta vývozu 1× měsíčně omezena do 4 osob bydlící v nemovité věci.
 

Přihlášky k poplatku ke stažení

Formulář pro majitele rodinných domů   Stáhnout PDF
Formulář pro SVJ Stáhnout PDF

 

Vyplněný formulář doručte na Obecní úřad Královské Poříčí nejpozději do 31. listopadu 2021.

Doručit ho můžete:

  • poštou (Obec Královské Poříčí, Lázeňská 114, 356 01 Královské Poříčí),
  • osobně v úředních hodinách,
  • přímo do schránky u Obecního úřadu,
  • e-mailem (korinkovaouporici@volny.cz)


Nahlašovací povinnost je daná zákonem pro každého vlastníka nemovitosti.  Vytořeno: 4. listopadu 2021 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.