Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Upozornění na nutnost hradit poplatek za odvoz odpadu

Dnes je 29. listopadu 2023
Svátek slaví Zina

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

Na základě OZV č. 5/2021 a zaslané ohlašovací povinnosti upozorňujeme na splatnost místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2022.


Ilustrační foto

Ty občany a majitelé nemovitostí, kteří dosud neuhradili I. pololetí 2022 vyzýváme, aby tak činili v nejbližší době. Úhradu proveďte bankovním převodem nebo v hotovosti, v úředních hodinách, na obecním úřadě.

Dle níže uvedené tabulky a individuální ohlašovací povinnosti si každý vyberte svoji splátku.

Splatnost II. pololetí 2022 se Vám rovněž blíží.

Kapacita nádoby v litrech Četnost vývozu Kč / rok 1. splátka
za období od 1. 1. do 30. 6. splatná do 15. 7. 2022
2. splátka
za období od 1. 7. do 31. 12. splatná do 15. 1. 2023
0 0 360,- Kč 180,- Kč 180,- Kč
110 (120)
popelnice
1× týdně / 1 ks 2 860,- Kč 1 430,- Kč 1 430,- Kč
1× za 2 týdny / 1ks 1 430,- Kč 715,- Kč 715,- Kč
1× za 4 týdny / 1ks 715,- Kč 358,- Kč 357,- Kč
240
popelnice
1× týdně / 1 ks 6 240,- Kč 3 120,- Kč 3 120,- Kč
1× za 2 týdny / 1ks 3 120,- Kč 1 560,- Kč 1 560,- Kč
1× za 4 týdny / 1ks 1 560,- Kč 780,- Kč 780,- Kč
1 100
kontejner
1× týdně / 1 ks 28 600,- Kč 14 300,- Kč 14 300,- Kč
1× za 2 týdny / 1ks 14 300,- Kč 7 150,- Kč 7 150,- Kč
1× za 4 týdny / 1ks 7 150,- Kč 3 580,- Kč 3 570,- Kč

Poplatek posílat na účet číslo: 3327391/0100
Variabilní symbol: číslo popisné

Splatnost místního poplatku je nutné hlídat, složenky již nejsou od roku 2022 roznášeny.

DěkujemeVytořeno: 28. října 2022 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.