Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Dnes je 27. března 2023
Svátek slaví Dita

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Obec Královské Poříčí zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 7. 12. 2022 v 16:00 na obecním úřadě v zasedací místnosti v přízemí.


Zámeček - Obecní úřad

Návrh programu:

 1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
 2. Schválení programu
 3. Zprávy starosty obce
 4. Zprávy výborů a bytové komise
 5. Rozpočtová opatření č. 12/2022, 13/2022, 14/2022
 6. Rozpočet obce obce na rok 2023 a střednědobý výhled 2024–2025
 7. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2023 a střednědobý výhled 2024–2025
 8. Výroční zprávy ZŠ a MŠ za školní rok 2021–2022
 9. Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
 10. Návrh na pořízení Změny územního plánu obce Královské Poříčí
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
 12. Žádosti o prodej pozemků
 13. Pronájem nebytového prostoru – budova bez č.p. na pozemku p.č. 197/1 a 198
 14. Pověření starosty k provádění rozpočtových změn
 15. Pověření starosty ke zřizování věcných břemen
 16. Schválení pracovně právního vztahu členům ZO s Obcí Královské Poříčí
 17. Návrh na změnu ve správní a dozorčí radě CTŘ Královské Poříčí o.p.s.
 18. Výběrová komise při zadávání zakázek a výběrová komise při otevírání obálek
 19. Příspěvek na lyžařský výcvik ZŠ
 20. Smlouva na PD II. stupeň ZŠ
 21. Smlouva o poskytnutí poradenských služeb v energetice
 22. Žádosti o dotace z rozpočtu obce
 23. Diskuze

 

Michal Kováč
starosta obceVytořeno: 29. listopadu 2022 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.