Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Dnes je 29. listopadu 2023
Svátek slaví Zina

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

Obec Královské Poříčí zve na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 22. 11. 2023 v 16:00 na obecním úřadě v zasedací místnosti v přízemí.


Zámeček - Obecní úřad

Návrh programu:

 1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
 2. Schválení programu
 3. Ústní zprávy starosty obce
 4. Zprávy výborů a bytové komise
 5. Rozpočtová opatření č. 7/2023 a č. 8/2023
 6. Změna společenské smlouvy Sokolovská vodárenská s.r.o.
 7. Příspěvek žákům 1. třídy ZŠ Královské Poříčí
 8. Příspěvek na výuku anglického jazyka MŠ Královské Poříčí
 9. Předfinancování projektu a spoluúčast na projektu „Multifunkční hřiště pro rozvoj pohybových aktivit dětí“ pro MŠ
 10. Předfinancování projektu a spoluúčast na projektu „Vybavení kmenových učeben nového II. stupně ZŠ Královské Poříčí“
 11. Schválení pracovněprávního vztahu členů ZO s Obcí Královské Poříčí
 12. Pronájem nebytového prostoru Na Sídlišti 193/104
 13. Směna pozemku s Lesy ČR s.p.
 14. Pronájem pozemků p.č. 278/1 a pč 281/1, k.ú. Královské Poříčí
 15. Prodej části pozemku p.č. 403/1, k.ú. Královské Poříčí
 16. Prodej pozemku p.č. 403/1, k.ú. Královské Poříčí
 17. Záměr prodeje bytové jednotky Dlouhá č.p. 76/3
 18. Koupě pozemku p.č. 68/1, k.ú. Královské Poříčí od Správy Železnic, s.o.
 19.  Zvýšení poplatků za nájem a služby na hřbitově v Královském Poříčí
 20. Změna názvu statku Bernard
 21. Projednání nabídky na bezúplatný převod kostela sv. Kunhuty
 22. Diskuze

 

Michal Kováč
starosta obceVytořeno: 15. listopadu 2023 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.