Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Formulář pro zpracování povodňového plánu obce

Dnes je 21. června 2024
Svátek slaví Alois

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

Vážení občané, jak jste byl již v minulosti několikrát informováni, zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše obec si s ohledem na ničivé účinky, zejména přívalových (bleskových), povodní posledních let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření. Již v letech 2016 a 2019 byli vlastníci ohrožených nemovitostí požádáni o vyplnění formuláře povodňového plánu nemovitosti. Formulář odevzdala část vlastníků. Jelikož chceme udržovat tato, pro činnost povodňové komise důležitá data, aktuální, chtěli bychom všechny vlastníky ohrožených nemovitostí opět požádat o zaslání aktuálních dat (pokud došlo ke změně údajů). Zároveň budeme rádi za data k nemovitostem, u nichž zatím formulář předán nebyl. 


Přečerpávání vody na protipovodňové hrázi. (Ilustrační foto)

Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za obec a její části.  Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu obce. 

Formulář mohou na Obecní úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku Ohře nebo Pstružného potoka nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace. 

Vyplněný formulář s podepsaným prohlášením GDPR, prosím, odevzdejte na Obecní úřad Královské Poříčí do 30. 7. 2024.  

Formulář ke stažení zdeVytořeno: 5. června 2024 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.