Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Rozvojové území­ Královské Poří­čí­ - Západ

Dnes je 29. listopadu 2023
Svátek slaví Zina

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko
Cí­lem studie je pří­prava rozvojového území­ v západní­ části obce Královské Poří­čí­ tak, aby došlo v blí­zké budoucnosti k jeho efektivní­mu využití­ pro smysluplné investice přinášejí­cí­ pracovní­ mí­sta, prostor pro podnikání­ a kvalitní­ život obyvatel obce.

Cí­lem studie je pří­prava rozvojového území­ v západní­ části obce Královské Poří­čí­ tak, aby došlo v blí­zké budoucnosti k jeho efektivní­mu využití­ pro smysluplné investice přinášejí­cí­ pracovní­ mí­sta, prostor pro podnikání­ a kvalitní­ život obyvatel obce.

Studii zobrazí­te kliknutí­m sem.

Pro zobrazení­ musí­te mí­t nainstalovaný AdobeReader.

ROP Severozápad

www.nuts2severozapad.cz | www.europa.euVytořeno: 15. března 2013 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.