Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Seznam poskytnutých dotací

Dnes je 21. června 2024
Svátek slaví Alois

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

Seznam dotačních titulů poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

 

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem2020 Hasičské auto Toyota, ve výši 450.000,- Kč 
2019 „Senior expres“ – pořízení automobilu, ve výši 250.000,- Kč
2019 Oprava místní komunikace, ulice Zahradní, ve výši 195.426,38 Kč
2019 Vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky ve výši 67.584,- Kč
2019 Pořízení a umístění ultrazvukových odpuzovačů (plašičů) ve výši 50.000,- Kč
2019 Aktualizace Digitálního povodňového plánu obce Královské Poříčí ve výši 46.271,- Kč
2017 Investiční dotace na nákup speciálního požárního automobilu ve výši 250.000,- Kč
2017 Neinvestiční dotace na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánu obce Královské Poříčí
2016 Protipovodňový plán - digit.
2014 Hasiči - věcné vybavení
2014 Údržba cyklostezky
2013 Údržba cyklostezky
2013 Rekonstrukce komunikace v KP, ulice Luční
2011 Údržba cyklostezky
2011 Protipovodňová hráz 3. etapa

 

Seznam dotačních titulů poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj

 

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu 

2023 Zateplení čp. 193, ve výši 1 209 553,40 Kč
2022 Zateplení čp. 170 - IROP, ve výši 731 363,40 Kč
2022 Investiční školní hřiště – ZŠ, ve výši 2 811 078,- Kč
2021 Oprava ulice Dlouhá I. a II. etapa, ve výši 2 617 462,- Kč
2019 Workoutové hřiště, ve výši 555.125,- Kč

 

Ostatní

2021 Hasičské auto Toyota - Min. vnitra, ve výši 450 000,- Kč
2020 Obecní tůň – OP ŽP - Min. životního prostředí, ve výši 745 087,16 Kč
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.