Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Anotace k projektu podpořeného dotačními prostředky z ROP NUTSII Severozápad

Dnes je 13. července 2024
Svátek slaví Markéta

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

Anotace k projektu podpořeného dotačními prostředky z ROP NUTSII Severozápad

 

Název projektu: Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí

Realizátor: Obec Královské Poříčí

Finanční zdroj:
Regionální operační program NUTS Severozápad
2 Integrovaná podpora místního rozvoje
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Termín realizace projektu:1.7.2014 – 30.10.2015

 

Partneři projektu:
Mateřská škola Královské Poříčí
Správa majetku Královské Poříčí s.r.o.
TOREAL, spol. s r.o.
Základní škola Královské Poříčí

 

Stručný obsah projektu
Obsahem projektu je demolice stávající opěrné zdi, která je již v havarijním stavu, výstavby nové opěrné zdi v původním rozsahu a na stejném místě. Součástí stavby je i nové schodiště propojující lokalitu "U Pošty" a bytový komplex u hasičské zbrojnice. Stavby se také týká oprava chodníků a zpevněných ploch a revitalizace zelených ploch.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality veřejné infrastruktury V Královském Poříčí.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • revitalizace veřejné infrastruktury (veřejného prostranství);
  • zajištění svahu v řešené lokalitě;
  • zlepšení podmínek pro kvalitní život obyvatel;
  • zvýšení atraktivity města využitím místního potenciálu,
  • zlepšení podmínek pro rozvoj kulturního a komunitního života.

Stanovené cíle projektu budou naplněny prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství.

 

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

 

ROP NUTSII Severozápad

Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.