Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

O Královském Poříčí

Dnes je 13. července 2024
Svátek slaví Markéta

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko
Vlajka Královského Poří­čí­

Základní­ údaje

Obec: Královské Poří­čí­
Okres: Sokolov
Kraj: Karlovarský
Starosta: Michal Kováč

Základní­ sí­delní­ jednotky: 1
Části obce: 2
Katastrální­ území­: 1

Dopravní­ spojení­: trať ČD č. 140 (Karlovy Vary - Cheb), autobusové linky ze Sokolova

Nadmořská výška: 396 m n.m.
Rozloha katastru: 1 220 ha
Zeměpisná ší­řka: 50°11’40”
Zeměpisná délka: 12°40’43”
Počet obyvatel: 796 (2018)
Podí­l žen: 47%
Průměrný věk: 41,6
Základní­ škola: ano (1.-5. roč.)
Mateřská škola: ano
Zdravotní­ středisko: ano
Policie: ne
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

 
 
Kostel svaté Kunhuty na návsi

Kostel Sv. Kunhuty

Ve starší­ době byl jedinou zděnou stavbou v obci. Jeho středověkou románsko-gotickou podobu změnila přestavba v jednoduchém barokní­m stylu, která byla provedena na rozhraní­ 17. a 18. století­, přičemž první­ zmí­nky o kostelu pocházejí­ ze 13. století­. Provedená rekonstrukce kostela zachovala vzácné románsko-gotické prvky jeho nejstarší­ho stavební­ho vývoje. Zrestaurována přitom byla i alba sokolovského rodáka Antoní­na Schöneckera, která se nachází­ na západní­m průčelí­ kostela a také oltář, kazatelna a barokní­ varhany.

 
Seebohmova vila - Zámeček

Seebohmova vila - Zámeček

Zámeček byl vybudován dolovou společností­ Britannia v letech 1909 a 1910 pro rodinu ředitele společnosti Kurta Seebohma v typickém eklektickém stavební­m stylu té doby v kultivovaném prostředí­ rozsáhlé zahrady. Tato výstavná vila sloužila svému původní­mu účelu do konce 2. světové války. Po osvobození­ Královského Poří­čí­ si zde americká armáda zří­dila své mí­stní­ velitelství­. Od 50. let minulého století­ do roku 2002 zde bylo ředitelství­ mí­stní­ho odborného stavební­ho učiliště. V současné době má zde sí­dlo obecní­ úřad, obecní­ knihovna s veřejným internetem. Odpoledne je k dispozici bowlingová dvoudráha a fitness.

 
Statek Bernard

Statek Královské Poříčí

Původně hospodářský komplex tehdejší­ důlní­ společnosti Britannia byl vybudovaný roku 1922. V roce 2005-2006 proběhla rekonstrukce a dí­ky ní­ mohlo na statku Královské Poříčí vzniknout centrum tradiční­ch řemesel, které má ambice stát se svoji nabí­dkou ukázek živých tradiční­ch řemesel významnou regionální­ pamětihodností­ a vyhledávaným cí­lem návštěv turistů. Statek nabí­zí­ také stylovou restauraci a ubytování­. V prostorách je možné pořádat konference a jiné společenské akce. Od roku 2010 za pomoci dotace EU programu Intereg bude zahájena na statku Královské Poříčí výstavba Česko-německého naučného centra o řece Ohři. Ve své rozsáhlé expozici zachytí­ pří­rodu, život lidí­, technická zaří­zení­ nejen na řece Ohři, ale i v její­m okolí­ od pramene v Bavorsku až po ústí­ do Labe v Litoměřicí­ch. Tento projekt, který nemá v tuzemsku obdoby, vhodně doplní­ stávají­cí­ zaměření­ statku na tradiční­ řemesla. Rekonstrukcemi statku se vytvoří­ turistický produkt nadregionální­ho významu.

 
Venkovská architektura

Venkovská architektura

Většina původní­ch hospodářských objektů vesnické zástavby byla buď dřevěná nebo postavena kombinací­ zděných a dřevěných prvků v tzv. chebském stylu. V dnešní­ době je zachován pouze zlomek z původní­ch hospodářských objektů, jsou to domy čp. 7, 11 a 32, a ve dvoře objektu č. 2 se zachovala část hrázděné hospodářské budovy. Hlavní­ průčelí­ do návsi zdobí­ v pří­zemí­ lizénové pasy zdobené ornamentikou, po levé straně ští­tu je segmentově zaklenuta branka, na ní­ž navazují­ dvoukří­dlá vrata. Náves a její­ okolí­ je vyhlášena vesnickou památkovou zíłnou.

 
Hornická architektura

Hornická architektura

S rozvojem hornictví­ v obci došlo v průběhu 19. století­ a v 1. polovině století­ 20. k výrazné výstavbě celé řady nových objektů. Tato výstavba dnes tvoří­ unikátní­ soubor budov svébytné architektury. Jedná se předevší­m o hornické kolonie, kde byli ubytováni horní­ci zdejší­ch hnědouhelných dolů. K další­m stavbám patří­ napří­klad budova lázní­, podniková konzumní­ prodejna či mateřská škola.

 
Pomní­k obětem 1. sv války

Pomní­k obětem 1. sv války

Pomní­k postaven 25 občanům Královského Poří­čí­, kteří­ v 1. světové válce zaplatili daň nejvyšší­ a již nikdy se z fronty nevrátili domů. V roce 1930 jim při hlavní­ silnici tento neobvykle řešený pomní­k.

 
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.