Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Anotace k projektu podpořeného dotačními prostředky z ROP NUTSII Severozápad

Dnes je 27. května 2024
Svátek slaví Valdemar

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

Anotace k projektu podpořeného dotačními prostředky z ROP NUTSII Severozápad

 

Název projektu: Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí

Realizátor: Obec Královské Poříčí

Finanční zdroj:
Regionální operační program NUTS Severozápad
2 Integrovaná podpora místního rozvoje
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Termín realizace projektu:1.7.2014 – 30.10.2015

 

Partneři projektu:
Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s.
Správa majetku Královské Poříčí s.r.o.
Základní škola Královské Poříčí

 

Stručný obsah projektu
Obsahem projektu je revitalizace a úprava veřejného prostranství v obci Královské Poříčí. Jedná se o hřbitov, který je nedílnou součástí našich životů a naší kultury. Realizace projektu je důležitou aktivitou obce, která si tuto skutečnost velmi dobře uvědomuje. Hřbitov je zásadní kulturní, historickou a společenskou infrastrukturou každé obce. To jaké prostředí obec nabízí k poslednímu odpočinku mrtvých a zároveň prostředí pro truchlení jejich blízkých, je jedním z priorit kulturní obce.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění veřejné infrastruktury a zlepšení fyzického vzhledu veřejného prostranství v obci Královské Poříčí.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • revitalizace veřejné infrastruktury (veřejného prostranství);
  • zajištění svahů v řešené lokalitě;
  • zlepšení prostředí a podmínek pro odpočinek zesnulých,
  • zlepšení prostředí a podmínek pro obyvatele obce, kteří navštěvují své zesnulé na hřbitově,
  • stavební obnova klidové zóny v obci,
  • zlepšení fyzického vzhledu obce v dotčené lokalitě.

Stanovené cíle projektu budou naplněny prostřednictvím revitalizace hřbitova v Královském Poříčí.

Projektem dojde ke zkvalitnění veřejné infrastruktury, která není veselou částí našich životů, ovšem není nic horšího, než navštěvovat naše milované na nedůstojných, zanedbaných a ošklivých místech. Kulturní národ by měl poskytnout všem svým občanům důstojné a upravené prostředí pro jejich věčný spánek.

Dojde ke zkvalitnění komunitního života v obci, jelikož na hřbitovy chodí dnes a denně lidé vzpomínat na své blízké. Potkávají zde své přátele, kolegy a sousedy, kteří mají stejný cíl cesty. Toto jde vidět především na menších vesničkách, kde jsou zvyky pevně zakotveny a pohřeb je událost, kde je přítomno spoustu lidí, kteří se chtějí s nebožtíkem rozloučit.

 

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

 

ROP NUTSII Severozápad

Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.