O knihovně

Ilustrační fotografie

Obecní knihovna byla po celkové rekonstrukci zámečku v Královském Poříčí slavnostně otevřena veřejnosti v roce 2005. V prostorách knihovny vzniklo oddělení pro dospělé čtenáře s centrálním pultem, čítárna s francouzským oknem do zámeckého parku a posléze také oddělení pro děti a mládež s dětským koutkem a prostorem pro knihovnické dílny. Knihovna disponuje bezbariérovým přístupem.

Knihovna poskytuje knihovnické služby a akce nejen svým čtenářům, ale také zve na besedy, výstavy, dílny, čítárny a veřejné promítání i širokou veřejnost.

Obecní knihovna úzce spolupracuje s místní základní a mateřskou školou, ZŠ Vintířov, seniory, hendikepovanými čtenáři, zve na odpolední čítárny a dílny všechny čtenářské věkové skupiny, spolupracuje se statkem Bernard.

Svým čtenářům, kteří se nemohou do knihovny dopravovat, nabízí službu Knihy až do domu. Obecní knihovna je členem SKIPu (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) a KDK (Klubu dětských knihoven) Karlovarského kraje a zúčastňuje se 10let různých projektů (Hry bez hranic, Noc s Andersenem) a soutěží na podporu čtenářství a kultury v místě, ve kterých sklízí nemalé úspěchy. V rámci Týdne knihoven, Března – měsíce knihy aj. poskytuje čtenářům mnohé výhody, zapojuje se pravidelně do kampaní Celé Česko čte dětem, Maratón čtení, Den pro dětskou knihu, autorská výročí aj.


Ceník registrace

Poplatek za registraci na jeden kalendářní rok

Dospělí 80,- Kč
Děti do 15 let 30,- Kč
Studenti 30,- Kč
Důcodci 30,- Kč
Nezaměstnaní 30,- Kč
MD 30,- Kč
Důchodci nad 70 let ZDARMA
Nevidomí, držitelé ZTP ZDARMA

Poplatky z prodlení

  Dospělí Děti
1. upomínka
(Neposílá se)
10,- Kč 5,- Kč
2. upomínka 20,- Kč 15,- Kč
3. upomínka 40,- Kč 30,- Kč
4. upomínka 70,- Kč 40,- Kč

Jednorázově pro skupinu dokumentů se stejným termínem vrácení - poplatky z prodlení se nesčítají.

U meziknihovních výpůjček - poplatek, který nárokuje knihovna, v jejímž vlastnictví kniha je.